Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Kỉ niệm 20 năm thành lập Tổ chức TGPL

Ngày 17/4/2018, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tây Ninh (17/4/1998 – 17/4/2018).

Thực hiện Quyết định số 200/QĐ-BTP ngày 14/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch hoạt động hướng tới tổ chức kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Tổ chức trợ giúp pháp lý (06/9/1997 - 06/9/2017); Được sự đồng ý chủ trương, tổ chức Lễ kỷ niệm của UBND tỉnh. Nhằm ôn lại truyền thống trong quá trình xây dựng và phát triển và cũng là dịp để ghi nhận sự đóng góp của các tập thể, cá nhân cho hoạt động TGPL.

Ngày 6/9/2017, Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Tổ chức trợ giúp pháp lý Việt Nam (6/9/1997 - 6/9/2017).

Được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Bộ Tư pháp (Cục Trợ giúp pháp lý), ngày 16/8/2017 Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hệ thống trợ giúp pháp lý Việt Nam (06/9/1997-06/9/2017) và 17 năm thành lập Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thái Nguyên (16/8/2000-16/8/2017).

KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP TỔ CHỨC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ (06/9/1997 – 06/9/2017)

Ngày 11/8/2017, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Cần Thơ cùng Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hậu Giang và Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bạc Liêu đồng tổ chức Lễ Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Tổ chức trợ giúp pháp lý (06/9/1997-06/9/2017).

Trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý giúp cho họ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; góp phần bảo vệ công lý, bảo đảm công bằng xã hội, phòng ngừa, hạn chế tranh chấp và vi phạm pháp luật. Người thực hiện trợ giúp pháp lý với nòng cốt là các Trợ giúp viên pháp - đã và đang dùng kiến thức, kỹ năng, tâm huyết, đạo đức nghề nghiệp của mình góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý. Với 20 năm trợ giúp pháp lý đi vào cuộc sống, đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý đã có những đóng góp to lớn, rất ý nghĩa trên mặt trận xóa đói, giảm nghèo về pháp luật, nâng cao dân trí, phát triển kinh tế xã hội.

Trang