Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Hình thức TGPL

 HÌNH THỨC ĐƯỢC TGPL

Các tổ chức thực hiện TGPL cung cấp dịch vụ TGPL theo các hình thức sau:

  • Tư vấn pháp luật (Trực tiếp hoặc bằng văn bản)
  • Tham gia tố tụng
  • Đại diện ngoài tố tụng
  • Hòa giải
  • Giúp đỡ thủ tục hành chính, khiếu nại