Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Thông báo, tin điều hành

Thông báo V/v mạo danh cán bộ Cục Trợ giúp pháp lý để bán tài liệu

T4, 20/05/2020 - 15:09 -- tunn

Hành vi của các đối tượng nêu trên là lừa đảo, giả mạo, lợi dụng danh nghĩa Cục Trợ giúp pháp lý để trục lợi. Cục Trợ giúp pháp lý không cử cán bộ liên hệ qua điện thoại đến các đơn vị để chào bán bất kỳ tài liệu, ấn phẩm sách nào.

Cục Trợ giúp pháp lý thông báo để các cá nhân, tổ chức và Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh/ thành phố được biết.

Trân trọng!

Tiếng Việt

Bộ Công an chỉ đạo triển khai thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC

T4, 18/03/2020 - 15:52 -- phuongthao

Theo đó, để việc phối hợp thực hiện có hiệu quả theo các quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung sau:

Tiếng Việt

Thông báo lùi thời gian tổ chức Hội nghị tập huấn tại Đắk Lắk

T2, 09/03/2020 - 11:15 -- phuongthao

Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, có khả năng lan rộng và bùng phát cao, vì vậy Hội nghị tập huấn kỹ năng trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực tố tụng dân sự tại tỉnh Đắk Lắk vào ngày 13/3/2020 sẽ lùi thời gian tổ chức đến khi có thông báo mới của Cục Trợ giúp pháp lý.

Tiếng Việt

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2020

T4, 22/01/2020 - 10:24 -- vananh

Việc ban hành Kế hoạch nhằm thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính, bảo đảm 100% người khuyết tật có khó khăn về tài chính được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu; tiếp tục các hoạt động truyền thông và tăng cường năng lực thực hiện trợ giúp pháp lý cho người thực hiện trợ giúp pháp lý nhằm nâng cao số lượng và chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính; đánh giá lại kết quả thực hiện trợ giúp pháp l

Tiếng Việt

Thông báo V/v mạo danh cán bộ Cục Trợ giúp pháp lý để bán tài liệu

T2, 20/01/2020 - 12:45 -- admin

Hành vi của các đối tượng nêu trên là lừa đảo, giả mạo, lợi dụng danh nghĩa Cục Trợ giúp pháp lý để trục lợi. Cục Trợ giúp pháp lý không cử cán bộ liên hệ qua điện thoại đến các đơn vị  để chào bán bất kỳ tài liệu, ấn phẩm sách nào.

Tiếng Việt

Bộ Tư pháp giao chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý năm 2020

T5, 16/01/2020 - 14:29 -- admin

Theo đó, giữ nguyên mức chỉ tiêu đạt của Trợ giúp viên pháp lý và tăng mức chỉ tiêu khá, tốt của Trợ giúp viên pháp lý lên 01 vụ.

Chi tiết vui lòng xem ở file đính kèm!

Trân trọng!

Tiếng Việt

Trang

Đăng kí nhận RSS - Thông báo, tin điều hành